Hemsidans historik

Skriven av Webmaster

Logen var bland de första logerna, som startade upp en hemsida på internet. Hur gick det till?

Webmater genom tiderna

1999-2010       Br. Richard C. Storm, logens första webmaster
2010-2014 Br. M. C. Wettercrantz
2015- Br. Jan Engwall

 

På sommaren 1999 talade jag med dåvarande ÖM Broder Leif Ström och föreslog att logen skulle ha en hemsida med information om logen och aktuell händelser, reportage och bilder mm. Jag erbjöd mig att designa hemsidan och ansvara för uppdateringar. Broder Stig gav mig tillstånd att starta.

Jag började med att samla in information om logen genom tidskrifter, via internet och tips från Bröder. Det fanns en hel del, som jag tyckte var intressant och kunde användas.

På hösten 1999 hade jag tillräckligt med material för att starta programmeringen av hemsidan. Det tog lite tid, men var ett roligt arbete. Och det passade bra att sitta vid datorn under mörka höstkvällar.

Min målsättning var att placera informationen så att den skulle vara lätt att ta del av. Det blev några versioner, innan jag var klar och bedömde, att hemsidan kunde publiceras.
På hösten 1999, var allt färdigt för att läggas ut på internet. Men sidan måste först godkännas av Storlogen, innan den fick publiceras. Sedan skulle filerna sändas över och läggas in på en extern server. På den servern kostade det pengar att uppdatera sidorna. Så jag laddade bara in första sidan där och de andra sidorna förvarade på en server med eget abonnemang. Därmed kunde jag uppdatera sidorna efter behov, utan kostnad för logen. Det kändes bra att ha nått slutmålet efter några månaders arbete.

Nästa steg var att vi fick en central Odd Fellow server, där hemsidorna kunde läggas in och uppdateras på ett enlekt sätt, och som fungerar alldeles utmärkt. Jag har inte varit med om avbrott i kommunikationen med servern.

Som komplement till logens original hemsida, finns fortfarande en parallell hemsida ”egen hemsida”, som jag har på ett av mina egna internet abonnemang. Där kan jag skriva information och lägga in bilder, som bl.a. kan länkas till logens original hemsida.

Det blev mer och mer information på hemsidan. Efter en tid bestämde vi att JE-bladet skulle finnas där. Det första numret som kom ut på hemsidan, var nr 11 2002. Bröderna kunde då läsa JE-bladet på datorn. Det fungerade fint och logen sparade pengar på porto, eftersom man inte behövde posta JE-bladet till dessa Bröder.
Stadgarna var nästa objekt som kom in. Reportage och bilder från olika arrangemang publicerades också på hemsidan.

Att Logens hemsida har betydelse för Bröderna är helt klart. Årsprogrammet är lätt att kolla upp. Man kan skriva ut det om man så önskar och ha det i fickan. Kontaktsidan med Presidiet är också bra, enkelt att få information om email och telefonnummer till någon man vill komma i kontakt med. Är man utomlands, kan man också hålla sig informerad.

Utomstående får också god information om hur Odd Fellow arbetar. Det är viktigt att vi når ut till allmänheten, så vi kan rekrytera blivande Bröder till logen.

Innehållet i en hemsida måste alltid vara aktuellt, annars blir den ointressant. Jag uppdaterar logens hemsida ofta och några gånger har detta skett från Florida, där jag och min hustru bor delar av vintersäsongen. Min bärbara dator finns alltid med på resorna, så att jag håller mig uppdaterad.

I mars 2008 testade jag en version av hemsidan på internet, som var anpassad för mobil telefon, och det fungerade mycket bra. Mobilen finns ju alltid tillhands.

Hälsningar i Vänskap Kärlek Sanning

Richard C Storm
Webmaster

Från och med April år 2010 när webmaster C. M. Wettercrantz tog över efter Richards hastiga och lika oväntade dödsfall har hemsidan flyttats till en CMS (Content Management System) plattform som heter Joomla. Detta innebär att vi kommer att kunna utveckala hemsidan till att bli en portal för logearbetet där börderna interaktivt kan delta i arbetet.

I samband med detta har även en domän (je4.se) registrerats för på så sätt kunna understödja den nya plattformen med en lätt adress samt ge möjlighet för ett för logen eget e-postsystem.

Den första versionen av den nya hemsidan såg dagens ljus den 21 april 2010.

I mars 2013 var det så åter dags för en ny version av hemsidan. Fortfarande basteat på plattformen Joomla men denna gång version 2.5.9, detta eftersom den gamla plattformen dels börjar gå ut tiden och dels för att logen behöver ny funktionalitet som inte är tillgänglig i den gamla. Denna version av hemsidan är också gjord för att gå i linje med storlogens design för att få en så homogenupplevelse som möjligt.

2015 var det så dax att vända blad igen. Broder Wetterctrantz skulle flytta till Dalarna och där med byta loge. Broder Jan Engwall trädde då in som ny webmaster. Hans första fokus blev att skaka liv i en annars ganska sömnig hemsida. Med broder Wettercrantz som support uppgraderades hemsida till senaste model. Nu var det Joomla 3.0 som gällde. Även andra komponenter uppgraderades till senaste model. T ex Modulen som organiserar alla våra dokument, DOCman 2.0.6

Där på föjlde en rad aktiviteter med syfta att locka bröderna till hemsidan. T ex startade Br JannE ett "Newsletter" (ett nyhetsbrev) som epostas till bröderna varannan vecka. En kort ingress och sedan länkar till nya artiklar och dokument som finns att hitta på hemsidan.

Arbetet med att skapa en redation tog sin början. En skrivande och samlande redaktion. Också dokumenterandet för hur pocesserna för hur olika tekniska arbeten utförs. Målsättningen är en central och självklar informationssamlings och -spridnings punkt för logen.  

Fortsättning följer....