Skriven av Webmaster

Hedersbroder är en mycket fin sak som vi i B4 John Ericsson har skapa för våra äldre hjältar. Bröder som nått gjort mycket för loge och orden under en lång tid.

Hedersbroder infördes 2011 efter diskussioner i loge. Troligen togs ett beslut om reglemente men tyvärr kan vi inte hitta detta i vår protokoll. Vi vill därför nu stagfesta reglementet för Hedersbroder som det ser ut nu. Inget i texten bör vara kontroversiellt. Essensen står redan i Matrikeln som alla har.

När vi gjort detta arbete har vi också försökt förtydliga beskrivningen. De har då blivit tydligt att vi bör skilja på just reglementet och rutinen. Reglementet är regelverket som givet vis kan tydas. Rutinen är vem och hur vi jobbar med frågan. Det är enbart Reglementet som ligger föremål för ett logebeslut, men vi passar på att presentera rutinen då inget är hemligt för bröderna i detta.

Tilläggas bör att vi saknar en ritual för hur vi delar ut Hedersbroder beviset. Detta blir ett jobb för framtiden och här hoppas jag att Ceremoniutskottet kan vara bröder behjälpliga.

Jag presenterar här med: