Skriven av Jan Engwall

 

En nomenklatur (ursprungligen av latinets nomen calo, att 'genom namn sammankalla') är det system av termer och beteckningar som används inom ett fackområde. Sådana system kan variera i stringens.  (Wikipedia)

Struktur skapar ordning

Struktur i dokumentation ger en möjlighet att repetera succéer och justera förbättringar. Men för att få struktur i dokumentationen kallar vi dem dokumenten för olika saker. Varje dokumentation har sitt huvudsyfte.

En förklaring till olika ord.

Stadgar

Viktigt centralt regelverk.

Beslut av loge på två efterföljande logemöten och fastställande av Storsire

Reglemente

Regelverk på lokal nivå som inte behöver

Beslut av loge. Information ena gången och beslut på efterföljande möte.

Rutin

Administrativ process. Vem och hur som gör vad när, före och efter.

Godkänns av ÖM med stöd från Presidiet

Ritual

Hur vi för oss i loge (el dyl). Vem gör och säger vad när under själva ritualen.

Arbetas fram  av verkställande utskott för evenemanget.
Godkänns av ÖM

Nu är min text inte någon lag i sig. Den är menad som en hjälp att sortera i bland logens dokument.
// Jan Engwall, (PS 2018-2019)