Fördjupningsloge via Teams
Onsdag, 19 Maj 2021,  7:00 -  8:00
Kontakt ÖM

 Logen ska ha "digitala logemöte" via Teams emligt Storlogens utsända ritual, benämnd av dem som "Fördjupningsloge"

Närvaron kommer att registreras i medlemssystemet av PS och UM. Man skriver sitt för- och efternamn i "Chatt" fönstret på mötet.

 - 18:30-19:00 Allmän uppkoppling och test av tekniken

- 19:00 - Rituellt möte enligt utsänd agenda

 - 20:00 - Brödraskål enligt tidigare invant mönste

Agenda:

 - Fördjupningslogen öppnas.

 - Anmälan om sjuk eller nödställd medlem.

 - Logekollegiets rapport och beslut.

 - Meddelanden från storlogen eller andra Odd Fellow-institutioner och blandade meddelanden.

 - Information från utskott.

 - Välgörenhet.

 - Andragande till Ordens eller logens bästa.

 - Fördjupning och ordenskunskap Föredrag eller liknande enligt riktlinjer på intranätet.

 - Kaplanens tankar.

 - Logen avslutas.

 

Plats Teams möte
KOPPLA UPP I TID

Länk till mötet: Se separat inbjudan