Ladda ner som iCal-fil
Yngre Bröders Afton (MK)
Onsdag 18 November 2020, 19:00 - 23:00

Ballotering Invigningsgraden
Budget & avgift fastställs.

 

Plats Odd Fellow orden, Västra Trädgårdsgatan 11 A