Ladda ner som iCal-fil
Yngre Bröders Afton (MK)
Onsdag 20 November 2019, 19:00 - 23:00

Ballotering Invigningsgraden
Budget & avgift fastställs.

Val:Utskott o Lägervärdar
2:a nom Revisorer
1:a nom NomU

Plats Odd Fellow orden, Västra Trädgårdsgatan 11 A